kostkarubika.org - Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu

Kostka Rubika - kurs metody Fridrich

Orientacja ostatniej warstwy polega na obróceniu wszystkich jej elementów „wspólnym” kolorem do góry (w naszym przypadku będzie to kolor żółty). Po poprawnie wykonanej orientacji powinniśmy otrzymać ułożoną górną ścianę oraz nienaruszony F2L. Orientacja ostatniej warstwy jest niewątpliwie najtrudniejszym etapem do pełnego opanowania w systemie „Fridrich”. Etap ten straszy nas największą ilością algorytmów, które dodatkowo w większości przypadków są długie i dość trudne do zapamiętania. Aby zorientować ostatnią warstwę za pomocą jednego algorytmu, będziemy musieli nauczyć się aż 57 przypadków. Oczywiście nie ma co się zniechęcać! Pamiętajcie, że na wszystko można znaleźć sposób, a podstawą będzie odpowiedni podział materiału.

Na pocieszenie warto wspomnieć o kilku rzeczach:

  1. Wśród tych algorytmów znajdują się również wygodne i łatwe do zapamiętania przypadki;
  2. Wielu spośród dobrych speedcuberów nie zna jeszcze wszystkich przypadków;
  3. Istnieje bardzo prosty sposób na rozwiązywanie orientacji w dwóch etapach,
    jakim jest „uproszczony fridrich”.

UPROSZCZONY FRIDRICH jest to system, w którym orientacja ostatniej warstwy rozbita jest na dwa kroki:

1. EO (edges orientation) - Będzie to krok, polegający na ułożeniu żółtego krzyża na górnej warstwie. Spotkaliście się juz z takim krokiem w kursie podstawowym, jednak z racji tego, że znajdujemy się w kursie rozszerzonym, proponuję inne algorytmy, umożliwiające ułożenie krzyża z każdego przypadku w jednym algorytmie. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy układanie tego elementu.

2. CO (corners orientation) - następnie zorientowanie rogów przy pomocy 7 prostych algorytmów.

Sposób ten pozwala już po kilku dniach treningu zorientować całą warstwę z każdego uzyskanego przypadku. Niestety, w skali długofalowej „Fridrich uproszczony” znacznie odbiega czasowo od pełnej jego wersji, jest to jednak bardzo dobre rozwiązanie dla początkujących fridrichowców. Algorytmy „Fridricha uproszczonego” zawierają się w pakiecie „pełnego Fridricha„, w związku z tym macie dość duże prawdopodobieństwo, iż, znając jedynie „Fridricha uproszczonego”, czasami będzie Wam się trafiać sytuacja, pozwalająca zorientować górną warstwę w jednym algorytmie.

Podobnie jak w F2L-u, sposób wykonywania algorytmów - uchwyt, wykonywane regrippy oraz wybór konkretnego algorytmu, jest niezmiernie ważny. Ciężko jest opisać pełny cykl treningowy oraz wskazówki przydatne podczas nauki algorytmów OLL. Nic nie zastąpi lekcji na żywo i trenera, pilnującego technicznych szczegółów. Optymalnym rozwiązaniem tego problemu jest zaprezentowanie wszystkich szczegółów na filmie instruktażowym. Spośród wszystkich znanych mi algorytmów zaprezentuję Wam te, które uważam za optymalne lub wygodne do nauki. Oczywiście, obserwując innych najlepszych speedcuberów z całego świata, zaobserwujecie różne algorytmy, lecz zdecydowana większość z nich pokrywa się z racji już wypracowanego w nich optimum.

Kolejność nauki algorytmów OLL nie ma większego znaczenia. Niestety 57 przypadków nie zachęca do nauki i nie ma możliwości obejścia przeprawy, jaka Was czeka. Podobnie jak z innymi partiami układania, bardzo istotny jest odpowiedni podział materiału. W moim kursie algorytmy podzieliłem ze względu na pewne ich wspólne cechy. Nazewnictwo grup związane jest z luźnymi skojarzeniami, dotyczącymi wzorów jakie dana orientacja tworzy na górnej warstwie.

Pamiętajcie, że przy rozpoznawaniu przypadku OLL przyglądacie się jedynie wzorowi jaki tworzą żółte naklejki! Pozostałe kolor, rozrzucone na górnej warstwie nie mają w tym momencie żadnego znaczenia (oczywiście w niewielkim stopniu można przewidzieć permutację, jaka nam się pojawi, lecz jest to bardzo trudne i praktycznie nie przydatne). Czasami podczas rozpoznawania orientacji można przewidzieć tzw. PLL skip lecz sami się przekonacie, że są to bardzo rzadkie przypadki.

Podstawowy pakiet systemu „Fridrich” zakłada znajomość 57 algorytmów OLL, natomiast, jak sami się przekonacie, orientacje (inne algorytmy również) po zakończeniu F2L-a mogą wystąpić w 4 różnych ustawieniach. Powstaje dylemat, czy obracać całą kostką, czy w celu odpowiedniego ustawienia poruszać jedynie górną warstwą. Otóż jedynym słusznym rozwiązaniem jest przekręcanie górnej warstwy, używając palców wskazujących. Wykonując ruchy: U, U' oraz U2 dopasowujecie sytuacje do znanego sobie algorytmu i bez żadnego regrippu płynnie przechodzicie w wykonanie sekwencji. A oto materiał, z którym powalczycie przez najbliższych kilka miesięcy:

„FRIDRICH UPROSZCZONY”
(Wszystkie krawędzie dobrze zorientowane)
1stwórz: RU2 R' U' RUR' U' RU' R' U'
RU2 R' U' RUR' U' RU' R'
2stwórz: RU2 R2 U' R2U' R2U2R
(RU2 R2 U') (R2U') (R2U2R)
3stwórz: x' (RUR' DRU' R' D' F)
x' (RU' R' DRUR' D')
4stwórz: RU2RDR' U2RD' R2 U2
R2D' RU2R'DRU2R
5stwórz: x' (RU' R' DRUR' D')
x' (RUR' DRU' R' D')
6stwórz: RUR' URU2R' U
L' U' LU' L' U2L
7stwórz: L' U' LU' L' U2LU'
RUR' URU2R'
Kształt „KROPKI”
(wszystkie krawędzie źle zorientowane)
8stwórz: FR' F' RUR2B' R' BU' R'
(RU2R2FR) (F' U2R' FRF')
9stwórz: FR' F' RU2FR' F' RU' RU' R' U2
LF' L' FU2FU' RU' R' F'
10stwórz: FR' F' RU2R d' RU' R' F' U'
(RU2R2FRF' U2) M' URU' L'
11stwórz: RU2R2FRF' U2R' FRF' U2
(FRUR' U' F') (fRUR' U' f')
12stwórz: R' F' U2F2URU' R' F' U2R-brak-
R' U2FRUR' U' F2U2FR
13stwórz: MU' LF2L' U' RU' R2 r
MUR' F2RUL' U L2 l'
14stwórz: MUR' F2RUL' U L2 l'
MU' LF2L' U' RU' R2 r
15stwórz: (MUMUMUMU) (M' UM' UM' UM' U)
M (URUR' U') M2 (U RU' r')
Kształt „P”
16stwórz: (R' FRUR' U') (F' UR)
R' U' FURU' R' F' R
17stwórz: (L F' L' U' L U) (F U' L')
LUF' U' L' ULFL'
18stwórz: F (RUR' U') F'
FURU' R' F'
19stwórz: F' (L' U' LU) F
F' U' L' ULF
Kształt „W”
20stwórz:: B' RBR' U' R' U' RUR' URU2
(L' U' LU' L' U) (LULF' L' F)
21stwórz: FR' F' RURUR' U' RU' R'
(RUR' URU') (R' U' R' FRF')
Kształt „małe L”
22stwórz: R' F' LF' L' FLF' L' F2RU'
(R' F' LF') ( L' FLF' L' F2R)
23stwórz: LFR' FRF' R' FRF2L' U
LFR' FRF' R' FRF2L'
24stwórz: F' U' L' ULU' L' ULF
F' (L' U' LU) (L' U' LU) F
25stwórz: F URU' R' URU' R' F'
F (RUR' U') (RUR' U') F'
26stwórz: (r U') (r2 U) (r2 U r2 U' r)
(r' U) (r2U') (r2U') (r2Ur')
27stwórz: (r' U) (r2U') (r2U') (r2Ur')U2
(lU') (l2U) (l2U) (l2U' l)
28stwórz: L F' L' U' L F L' y L' U L
L' U' L y' LF' L' ULFL'
29stwórz: R' F R U R' F' R y' R U' R'
RUR' y R' FRU' R' F' R
Kształt „C”
30stwórz: B' FR' F' RBURU' R' U2
(R' U' RU F) x' (R U' R' UD')
31stwórz: RUB' RBR' U' R'
(R' U' R' F) (RF' U) R
Kształt „T”
32stwórz: FR' F' RURU' R'
(RUR' U') (R' FRF')
33stwórz: FURU' R' F'
F (RUR' U') F'
Kształt „I”
34stwórz: B' RBU2R' U' RU' R2U2R
(RU2R2U' RU' R' U2) (F R F')
35stwórz: F (RUR' U') (RUR' U') F'
F (URU' R' URU' R') F'
36stwórz: L' B' LR' U' RUR' U' RUL' BL
(L' B' LU') (R' URU' R' URL' BL)
37stwórz: (R' U' RU' R' U) y' (R' URB)U'
(R' U' RU' R' U) y' (R' URB)
Kształt „KWADRAT”
38stwórz: R' F' LF' L' F2R
R' F2LFL' FR
39stwórz: LFR' FRF2L'
L F2R' F' RF' L'
40stwórz: R' U2 l U' RUR' l' U2R
x' (R' F2R2U' R' UR' F2R)
41stwórz: (RUR' U') (R' FRF')
FR' F' RURU' R'
Kształt „S”
42stwórz: L F2R' F' RF' L'
LFR' FRF2L'
43stwórz: R' F2LFL' FR
R' F' LF' L' F2R
44stwórz: MU' RU2R' U' RU' R2rU2
R' L2FL' FLF2L' FL' R
45stwórz: M' UR' U2RUR' UR2 r'
LR2F' RF' R' F2RF' L' R
46stwórz: B2R' URU' R' U' R2BR' BU2-brak-
F' LF' L2ULUL' U' LF2
47stwórz: l U' l' U' R2UR' BRU' R2U2-brak-
FR' FR2U' R' U' RUR' F2
48stwórz: B' U' R' U' R y URU2R' U' RU'
(R' FRF' R' FRF') (RU R' U' RUR')
49stwórz: FURUR' y' U' R' U2RUR' U'
(LF' L' FLF' L' F) (L' U' L UL' U' L)
Kształt „PIORUN”
50stwórz: LUF' U' L' ULFL'
(L F' L' U' L U) (F U' L')
51stwórz: R' U' FURU' R' F' R
(R' FRUR' U') (F' UR)
Kształt „duże L”
52stwórz: L' U' L y' LF' L' ULFL'
(LF' L' U' LFL') y' (R' UR)
53stwórz: RUR' y R' FRU' R' F' R
(R' FRUR' F' R) y (LU' L')
54stwórz: L' B' L U' R' U R L' B L
(L' B' L) (R' U' RU) (L' BL)
55stwórz: L F L' U R U' R' LF' L' U2
(RBR') (LUL' U') (RB' R')
Orientacja „F”
56stwórz: (RL' BLR') U2 (RL' BLR')U'
(RL' BLR') U2 (RL' BLR')
Orientacja „H”
57stwórz: F R' F' R L' U R U' R' L
(RUR' U') r (R' URU' r')

Wykonanie: CL Studio | Projekt graficzny: Marcin Nowakowski | Copyright © by Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu | Acc. with W3C